logo
לתרומות לעמותת
בית אית"ן

אני איתך

שיתוף ייחודי של שאיפות, תקוות וחלומות, תוך נתינת מקום לביטוי של האני האמיתי שלי.
לשחק עם מישהו שהוא שם באמת בשבילי דרך למידה הדרגתית ומקצועית להקשבה שרוצה עוד.
להקשיב באמת מתוך יכולת וחשיבות.

 320

קלפים טיפוליים לחיזוק התקשורת

סט לבוגרים וסט לילדים

מבטאים רגשות, משליכים תגובות מחלישות. רוכשים כללי טאקט, צוברים סטים של תגובות מחזקות, ומנצחים באליפות הקסם האישי.​

משחק זוגי שמחבר לבבות

לומדים לסייע ולהיעזר דרך חוויה חושית מרפאת. משחק מעולם התרפיה באומנות המקדם לשיתוף וריפוי.​

מיועד לזוגות חברים הורים ומטפלים

להיות, להקשיב, להכיל - משחק מהעולם המקצועי של תקשורת בין אישית. בניית אחווה דרך תקשורת, שיתוף, הבנה, הקשבה וחוויה.​