logo
לתרומות לעמותת
בית אית"ן

בלב אחד

רגעים קסומים של חיבור ללב אחד.
ליצור. להיות. לרפא. להתחבר.
משחק המקנה כלי ביטוי ייחודיים
לחוויות העבר, כללי הקשבה לשיתוף
ממקום עמוק, הכלה מקצועית
ומקדמת בשילוב תרפיה באומנות.

 580

קלפים טיפוליים לחיזוק התקשורת

סט לבוגרים וסט לילדים

מבטאים רגשות, משליכים תגובות מחלישות. רוכשים כללי טאקט, צוברים סטים של תגובות מחזקות, ומנצחים באליפות הקסם האישי.​

משחק זוגי שמחבר לבבות

לומדים לסייע ולהיעזר דרך חוויה חושית מרפאת. משחק מעולם התרפיה באומנות המקדם לשיתוף וריפוי.​

מיועד לזוגות חברים הורים ומטפלים

להיות, להקשיב, להכיל - משחק מהעולם המקצועי של תקשורת בין אישית. בניית אחווה דרך תקשורת, שיתוף, הבנה, הקשבה וחוויה.​