logo
לתרומות לעמותת
בית אית"ן

להיות חבר | חלק 2

הילד ידידיה עבר דירה והוא מגלה שהוא דחוי
בחברה. הרבה הרפתקאות עוברות עליו עד
שהוא לומד צעד אחרי צעד איך קונים חברים
ואיך מתחזקים חברות.
שני ספרי מתח נוגעים ללב, כשכל פרק מכיל
סיכום של כלי למידה ייחודיים.
התפרסם כסדרה בעיתון המבשר בתור: כלים
ולא לבישול.
ספר חובה לכל ילד ומבוגר שחפץ בחבר אמתי.

 68

קלפים טיפוליים לחיזוק התקשורת

סט לבוגרים וסט לילדים

מבטאים רגשות, משליכים תגובות מחלישות. רוכשים כללי טאקט, צוברים סטים של תגובות מחזקות, ומנצחים באליפות הקסם האישי.​

משחק זוגי שמחבר לבבות

לומדים לסייע ולהיעזר דרך חוויה חושית מרפאת. משחק מעולם התרפיה באומנות המקדם לשיתוף וריפוי.​

מיועד לזוגות חברים הורים ומטפלים

להיות, להקשיב, להכיל - משחק מהעולם המקצועי של תקשורת בין אישית. בניית אחווה דרך תקשורת, שיתוף, הבנה, הקשבה וחוויה.​