logo
לתרומות לעמותת
בית אית"ן

נווה

"וידעת כי שלום באהלך…"
מקבץ מאמרים מרתקים ומקצועיים
שהתפרסם בעיתון בתוך המשפחה,
וכולל שאלות ותשובות מקצועיות
וייחודיות לסוגיות רבות בחיי
המשפחה. מקצועי, שנון ועמוק מאד.
משולב בסיפורי חיים ובתובנות
מאליפות.
ספר חובה לכל בית.

 68

קלפים טיפוליים לחיזוק התקשורת

סט לבוגרים וסט לילדים

מבטאים רגשות, משליכים תגובות מחלישות. רוכשים כללי טאקט, צוברים סטים של תגובות מחזקות, ומנצחים באליפות הקסם האישי.​

משחק זוגי שמחבר לבבות

לומדים לסייע ולהיעזר דרך חוויה חושית מרפאת. משחק מעולם התרפיה באומנות המקדם לשיתוף וריפוי.​

מיועד לזוגות חברים הורים ומטפלים

להיות, להקשיב, להכיל - משחק מהעולם המקצועי של תקשורת בין אישית. בניית אחווה דרך תקשורת, שיתוף, הבנה, הקשבה וחוויה.​