logo
לתרומות לעמותת
בית אית"ן

קסם אישי

שיתוף בחוויות נעימות או מצערות.
הקשבה שנותנת מקום לשמחה או לכאב.
בד בבד ללמוד כללי טאקט מופלאים שיהפכו אתכם לבעלי קסם אישי שהכל רוצים בקרבתכם.
להקשיב ולהעצים ממקום שרוצה לשמח ולהקל. להיות אהובים ונחמדים.

 480

קלפים טיפוליים לחיזוק התקשורת

סט לבוגרים וסט לילדים

מבטאים רגשות, משליכים תגובות מחלישות. רוכשים כללי טאקט, צוברים סטים של תגובות מחזקות, ומנצחים באליפות הקסם האישי.​

משחק זוגי שמחבר לבבות

לומדים לסייע ולהיעזר דרך חוויה חושית מרפאת. משחק מעולם התרפיה באומנות המקדם לשיתוף וריפוי.​

מיועד לזוגות חברים הורים ומטפלים

להיות, להקשיב, להכיל - משחק מהעולם המקצועי של תקשורת בין אישית. בניית אחווה דרך תקשורת, שיתוף, הבנה, הקשבה וחוויה.​