logo
לתרומות לעמותת
בית אית"ן

שלא תלך לאיבוד

כל מה שיכול להפריע לילדים ולפגוע בקידומם. בעיות רגשיות, נפשיות, תחושתיות ונוירולוגית.
בעיות ופתרונות בשפה מרתקת בשילוב סיפורי חיים.
ספר חובה לכל מי שבא במגע עם ילדים

 68

המלאי אזל

קלפים טיפוליים לחיזוק התקשורת

סט לבוגרים וסט לילדים

מבטאים רגשות, משליכים תגובות מחלישות. רוכשים כללי טאקט, צוברים סטים של תגובות מחזקות, ומנצחים באליפות הקסם האישי.​

משחק זוגי שמחבר לבבות

לומדים לסייע ולהיעזר דרך חוויה חושית מרפאת. משחק מעולם התרפיה באומנות המקדם לשיתוף וריפוי.​

מיועד לזוגות חברים הורים ומטפלים

להיות, להקשיב, להכיל - משחק מהעולם המקצועי של תקשורת בין אישית. בניית אחווה דרך תקשורת, שיתוף, הבנה, הקשבה וחוויה.​